Som aktiv medlem er du bruger af Barthahus Ridecenter enten som pensionær, part eller rideskoleelev. Starter du stævner for Barthahus, skal du også betale for aktivt medlemskab af klubben.

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen, og er for 2018 som følger:

For medlemmer o. 25 år gælder:

Der betales fuldt kontingent ved indmeldelse i perioden fra 1. januar – 1. november. Ved indmeldelse Ved indmeldelse pr.1. december skal betales 100 kr.

For medlemmer u. 25 år gælder:

Der betales fuldt kontingent ved indmeldelse i perioden fra 1. januar – 1. november.  ved indmeldelse pr. 1. december skal betales 100 kr. Kontingent for passive medlemmer gradueres ikke.

 

Aktive medlemmer under 25 år: 225 kr.

Aktive medlemmer over 25 år: 350 kr.

Passive medlemmer: 50 kr.
Du skal overføre via Netbank til vores klubkonto: 9570 – 1270451
Husk at påføre:
• fulde navn
• adresse
• fødselsdato (VIGTIGT – bruges ved ansøgning om tilskud hos Fredensborg Kommune)