Som aktiv medlem er du bruger af Barthahus Ridecenter enten som pensionær, part eller rideskoleelev. Starter du stævner for Barthahus, skal du også betale for aktivt medlemskab af klubben.

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen, og er for 2019 som følger:

For medlemmer o. 25 år gælder:

Der betales fuldt kontingent ved indmeldelse i perioden fra 1. januar – 1. november. Ved indmeldelse Ved indmeldelse pr.1. december skal betales 100 kr.

For medlemmer u. 25 år gælder:

Der betales fuldt kontingent ved indmeldelse i perioden fra 1. januar – 1. november.  ved indmeldelse pr. 1. december skal betales 100 kr. Kontingent for passive medlemmer gradueres ikke.

 

Aktive medlemmer under 25 år: 450 kr.

Aktive medlemmer over 25 år: 450 kr.
Du skal overføre via Netbank til vores klubkonto: 5358 – 0246824 (Arbejdernes Landsbank)
Husk at påføre:
• fulde navn
• adresse
• fødselsdato (VIGTIGT – bruges ved ansøgning om tilskud hos Fredensborg Kommune)