Ordensregler:

1. Hvem og hvad gælder ordensreglerne for

 1. Ordensreglerne er gældende overalt på stedets område, hvor intet andet er anført.
 2. Reglerne er gældende for alle der færdes på området.
 3. Anvisninger fra ejer og bestyrelsen skal altid følges.
 4. Spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med ordensreglerne rettes til ejer eller bestyrelsen.

2. Færdsel på området

 1. Åbningstiderne:
  – Hverdage kl.  8 – 21 for pensionærer
  – Lørdage, samt søn- og hellig-dage kl. 8 – 18
 2. Stedets faciliteter, herunder materiel, ridehuse, ridebaner, hegn osv. må ikke udsættes for unødig overlast.
 3. Al færdsel på klubbens område er på eget ansvar.
 4. Skader på faciliteterne meddeles straks ejer eller klubbens bestyrelse.
 5. Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.
 6. Ved ridning på særligt urolige heste, må man sørge for, at det foregår således, at det ikke kan genere andre ryttere, fodgængere osv.
 7. Som hovedregel skal al anden færdsel vige for heste på området.
 8. Al ridning på vejene, på og omkring Barthahus, skal foregå i skridt.
 9. Hunde er ikke tilladt på området. Pensionærer har lov til at medbringe egen hund, forudsat de føres i snor, men de må ikke medtages i ridehuset.
 10. Biler, trailere og cykler henvises til parkering nedenfor indgangen. Trailerlæssepladsen til højre er forbeholdt af- og pålæsning af heste. Ingen indkørsel og parkering på gården.
 11. Benyt de opstillede skraldespande til papir og andet affald.
 12. Ryttere under 18 år skal bære sikkerhedsgodkendt, fastspændt ridehjelm.
 13. Udefrakommende har ikke adgang i staldene.

3. Benyttelse af ridehus og baner

Det store ridehus:

 1. Det store Ridehus må benyttes af stedets Pensionærer. Dog skal aktivitetsoversigten overholdes.
 2. Undervisere godkendes af ejer og bestyrelsen.
 3. Det er muligt at booke det store ridehus til specielle aktiviteter, som f.eks. øve program forud for stævne eller stille enkelte spring op. Det er ikke muligt at lukke ridehuset til disse aktiviteter. Tid bestilles senest dagen forud på skemaet på opslagstavlen.
 4. Longering og løse heste er ikke tilladt i det store ridehus.
 5. Alle brugere skal samle møg op INDEN ridehuset forlades. Det er ikke tilladt at forlade ridehuset, for senere at samle møg op.
 6. Det henstilles til tilskuere at være behjælpelig med at samle møg op.

Det lille ridehus:

 1. Ridehuset er åben for træning af heste udefra, såfremt der er betalt centerkort for den pågældende periode. Centerkort følger hesten og personen skal være medlem af BAR.
 2. Anvendelse af instruktør udefra i det lille ridehus, kan aftales med ejerne og bestyrelsen. Dette skal ske uden for de skemalagte timer, og tid bestilles på skemaet på opslagstavlen.
 3. Det er tilladt at slippe hesten løs i ridehuset, hvis ingen andre ønsker at benytte det. Hesten skal i så fald være under opsyn af en person, der opholder sig i ridehuset. Hesten skal være iført grime eller hovedtøj. Rytter til hest har prioritet over longering som igen har prioritet over løse heste.
 4. Longering er tilladt – men der henstilles til at anvende rotunderne.
 5. Det er tilladt at bruge ridehuset til og løsspringning – husk at rydde op igen.
 6. Alle brugere skal samle møg op INDEN ridehuset forlades. Det er ikke tilladt at forlade ridehuset, for senere at samle møg op.

Ridebanerne:

 1. Springene på springbanen skal efterlades i pæn orden, dvs. at der ikke må være bomme på jorden.
 2. Såfremt der ødelægges springmateriel, skal det meddeles bestyrelsen.
 3. Longering er ikke tilladt.

 4. Springning

 1. Fastspændt, sikkerhedsgodkendt ridehjelm er obligatorisk påklædning. Desuden skal unge til og med deres 16. år ud, bære sikkerhedsvest.
 2. Der må kun springes, når der er mindst én person til stede, som er så ”voksen”, at vedkommende kan tilkalde hjælp i tilfælde af uheld.

5. Foldregler

 1. Udlukning foregår ved pensionærernes egen hjælp.
 2. Tager man den næstsidste hest ind, tager man også den sidste. Man må under ingen omstændigheder efterlade 1 hest alene på fold, heller ikke selv om denne gik alene inden. Ingen hest skal i øvrigt gå alene – tag altid en selskabshest med.
 3. Ved udlukning på fold, skal foldoversigten, som hænger ved Svømmestalden bruges. Man må ikke bruge andre folde, end de indtegnede.
 4. Ødelagte dækner og grimer skal samles op.
 5. Skader (hegn, låger, osv.) skal straks meddeles ejer.

6. Særlige regler omkring rideskoleheste og elever

 1. Elever må ikke fodre eller gå ind hos privat opstaldede heste, og man skal respektere, hvis der står på en boks at hesten ikke må røres.
 2. Elever må opholde sig i rideskolestalden indenfor alm. åbningstid.

Generelt skal i alle huske at bruge alm. sund fornuft i omgangen med hestene og hinanden. Vis hensyn, tal sammen og hjælp hinanden når det er nødvendigt.

Vi ser frem til at disse ordensregler efterleves for at sikre hinanden og dyrenes sikkerhed, og vi kan have det hyggeligt sammen her på gården.