Pointtildeling

Point tildeles efter nedenstående skema

 

 

DRESSUR
Ordinære klasser

           

Øvrige

LD1 LD2

2

1

LC1 LC2 LC3

3

2

1

LB1 LB2 LB3

4

3

2

1

LA1 LA2 LA3

5

4

3

2

1

LA4 LA5 LA6

6

5

4

3

2

1

MB0 MB1 MB2 MB3 PRI PCJ PCY

7

6

5

4

3

2

1

MA0 MA1 MA2 PRT TCJ PSG09TY

8

7

6

5

4

3

2

1

ICJ ICY PRIX St. GEORGE 2009

9

8

7

6

5

4

3

1

INTERMEDIAIRE I + II

10

9

8

7

6

5

4

1

GRAND PRIX GRANDPRIX SPEC.

12

11

10

9

8

7

6

1


SPRING
Ordinære klasser

             

Øvrige

LD

3

2

1

1

LC

4

3

2

1

LB

5

4

3

2

1

LA

6

5

4

3

2

1

MB

8

7

6

5

4

3

2

1

MA

10

9

8

7

6

5

4

1

SB

12

11

10

9

8

7

6

1

SA

14

13

12

11

10

9

8

1

Stævnetype point faktor

Klubstævne:                       1 gange point efter skema

Distriktsstævne:                  2 gange point efter skema

Landsstævne:                     3 gange point efter skema

0-runde i U-klasser – HEST og PONY

U-LC eller lavere

1

U-LB

2

U-LA

3

U-MB

5

U-MA

7


0-runde i øvrige met. B0 klasser (cm.spring / showklasser)

HEST

PONY, kat. I

PONY, kat. II

PONY, kat. III

50 cm.

1

1

1

1

60 cm.

1

1

1

1

70 cm.

1

1

1

1

80 cm.

1

1

1

2

90 cm.

1

1

2

4

100 cm.

1

2

4

6

110 cm.

1

4

6

120 cm.

2

6

 

Distance ridning

Uanset hvilken distance der rides gives point efter følgende

 

1

2

3

4

5

6

7

Øvrige/gennemført

Dictance

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De i skemaerne anførte pointtal for U-, showklasse og cm.spring er gældende uanset hvilken stævnetype (D, C, B eller A) der rides.