Barthahus Rideklub ønsker at udbrede kendskabet til ridning, hestens røgt & pleje, og hestens som et levende væsen, der skal behandles med omtanke og respekt.

Men vores mål er også at fremme et godt kammeratskab blandt klubbens medlemmer. Derfor bør man som medlem udvise god opførsel og respekt for hinanden på trods af forskelligheder – uanset hvilke.

Som medlem af Barthahus Rideklub skal det være attraktivt at være medlem af klubben og have høje ambitioner med sin ridning. Ligesom det skal være attraktivt at være medlem af rideklubben som hygge-rytter.

Klubben arbejder på at etablere ridning og aktiviteter, så alle aldersgrupper og niveauklasser bliver tilgodeset. Aktiviteterne i Barthahus Rideklub skal være således, at både bredde og elite trives – og glæden ved at færdes i hestemiljøet bliver altoverskyggende.

Og husk – Det er medlemmernes ansvar og engagement der bærer klubben.

Vælg et af menupunkterne under “rideklubben” for at få yderligere information om klubben og dens aktiviteter.