PostHeaderIcon Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling v/Barthahus rideklub

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

  1. 14 marts 2018 kl. 19:00 i rytterstuen

Barthahus ridecenter Fredetoften 1 Kokkedal

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontigent
  5. Valg af bestyrelse: Alle ønsker genvalg, Henrik ønsker ikke genvalg.
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,
  7. Valg af revisorer
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

 

 

Vel mødt bestyrelsen

Comments are closed.